New chairman takes up tasks

AnitaBoelsumsMarjolein Geurts heeft na drie jaar de voorzittershamer overgegeven aan Anita Boelsums. Zij is in de afgelopen periode ingewerkt door Marjolein, die nog aan de stichting verbonden blijft in haar nieuwe rol van erelid. Anita Boelsums aan het woord.   “Het is mij een grote eer om voorzitter van Stichting Afrikaanse Albino’s te zijn. Ik heb kennisgemaakt met een groot aantal vrijwilligers en ben onder de indruk van hun inzet, hun toewijding en hun kennis. Verspreid over heel Nederland is iedereen met zijn of haar eigen ‘bedrijfsproces’ bezig: van transport , flessenwerving, donaties, magazijnbeheer tot HR, communicatie en landcoördinatie. Een kleine, enthousiaste en zeer goed gestructureerde organisatie die al duizenden albino’s heeft geholpen met bescherming tegen de zon. Fantastisch dat ik daar mijn bijdrage aan mag leveren! Naamsbekendheid “Wat ik ook zo geweldig vind is dat we met onze concrete bijdrage bovendien de aandacht vestigen op de discriminatie die albino’s in Afrika vaak op gruwelijke wijze ondervinden. Iets dat nog lang niet genoeg bekend is. Ik zie uit naar ons tweede lustrum dat we dit jaar gaat vieren en hoop dat door de extra publiciteit die dit oplevert steeds meer mensen onze stichting zullen leren kennen en zich aanmelden als donateur of vrijwilliger!”