Interns help albinos in Tanzania

Sinds eind maart zijn twee studentes van de Universiteit van Amsterdam aan de slag gegaan in Tanzania. Hier werken zij voor de NGO Nelico, één van de organisaties waar Stichting Afrikaanse Albino’s ook mee samenwerkt.

Tjitske en Vera, twee studentes culturele antropologie werken sinds enkele weken in Tanzania bij de NGO Nelico. Dit is een organisatie die zich inzet voor de afschaffing van de ergste vormen van kinderarbeid, voor psychosociale hulp voor mensen met bijvoorbeeld aids en voor mensen met albinisme.  Ook is er samenwerking met de Tanzania Albino Society (TAS), één van de partners van Stichting Afrikaanse Albino’s.

Geld ophalen voor albino’s in Tanzania

 

  Het doel van deze stage is TAS sterker te maken en ervoor te zorgen dat de lokale bevolking hierbij zelf inkomsten kan genereren. Hiervoor wordt een project opgezet, wat opgestart werd door Stichting Afrikaanse Albino’s. In hun reisblog vertellen Tjitske en Vera: ‘We zijn op zoek naar radio en tv-stations die ons willen helpen bij een informatiecampagne over albinisme. Volgende maand gaan we proberen wedstrijden van het WK te projecteren met een beamer waar mensen tegen betaling kunnen komen kijken’. Er is al aandacht van de media gevestigd op de leefsituatie van albino’s in Afrika. Star TV zal een documentaire maken in Geita hierover. Een voorproefje hiervan uit het nieuws is te zien op https://www.youtube.com/watch?v=W62oQbZYh_M&feature=youtu.be

 

Werkzaamheden

 

  Andere werkzaamheden bestaan onder meer  uit het helpen bij huidonderzoeken van mensen met albinisme in een ziekenhuis in Mwanza. Tjitske en Vera vertellen: ‘Door een aantal samenwerkingsverbanden kunnen mensen met albinisme door dermatologen onderzocht worden. Albino’s worden gecontroleerd op huidkanker en hen wordt voorlichting gegeven over hoe zij zich het beste kunnen beschermen tegen de zon’. Ook wordt zonnebrandcrème die geproduceerd is in Tanzania uitgedeeld, waarbij uitgelegd wordt hoe deze aangebracht moet worden. De dagelijkse werkzaamheden vinden verder  vooral plaats op het kantoor van Nelico. Hier hebben Tjitske en Vera meetings met leden van TAS om ze zelf te laten nadenken over manieren om geld te genereren voor TAS. Zo vertellen ze: ‘Een ander project dat begin juli zal starten (als wij al weer gaan) is de introductie van albinisme in het boekenproject van Nelico’.  Er is hier een project om kinderen te stimuleren om te lezen en schrijven. Ze moeten zelf verhalen schrijven, deze worden allemaal geanalyseerd en de mooiste worden tot echte boekjes gemaakt die in de bibliotheek van Nelico komen te liggen. Voor begin juli heeft een deel van de kinderen de opdracht gekregen om over albinisme te schrijven, om ook bewustzijn over albinisme in Afrika te verhogen. Ook zijn gesprekken gevoerd op één van de lokale scholen, omdat kinderen met albinisme vaak speciale aandacht nodig hebben in het onderwijs, bijvoorbeeld met het lezen van een afstand. De school heeft toegezegd speciaal onderwijs te bieden aan kinderen met albinisme. Tjitske en Vera gaan het lesprogramma voorbereiden met behulp van iemand uit Engeland. Ook zijn Tjitske en Vera in Lamadi geweest bij het opvanghuis van sister Helena. Hier wonen kindjes met albinisme die hierheen zijn gebracht voor hun eigen veiligheid of omdat het voor hun ouders lastig was voor hen te zorgen. Ook wonen hier een aantal kinderen met een lichamelijke beperking. Daarna zijn ze ook naar een middelbare school in Musoma geweest, waar ze oudere kinderen met albinisme hebben gesproken.

 

Op de hoogte blijven?

 

  Tot eind juni zullen de stagiaires in Tanzania werken om de levenskwaliteit en de levensverwachting van albino’s te verhogen. Zij zullen zich ook specifiek richten op hun actie omtrent het WK, en zij zullen TAS en de NGO Nelico helpen bij hun werkzaamheden. Om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden, kunt u steeds kijken op http://veraentjitske.waarbenjij.nu.