ANBI

Stichting Afrikaanse Albino`s is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting betaalt als ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.
Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat je de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op jouw belastbaar inkomen. Op de website van de Belastingdienst kun je de stichting vinden.