Organisatie

Stichting Afrikaanse Albino’s zet zich met circa 40 (onbetaalde) vrijwilligers in voor albino’s in Afrika. De stichting kent een organisatiestructuur met een driekoppig bestuur en daaronder drie primaire processen en drie ondersteunende processen. 

Organogram_SAA_def_EN_klein

Alle processen hebben een proceseigenaar en daaronder werken circa 30 vrijwilligers. Zie hier het SAA-team.

Het bestuur bestaat uit voorzitter Colette van Buchem, penningmeester Maaike Vanderschuren en secretaris Julia Klapwijk. Het bestuur ontvangt geen onkostenvergoedingen voor de uitvoering van haar functie.


Colette van Buchem – Voorzitter

Colette loopt al sinds 2016 rond bij onze stichting als procescoördinator Werving en sinds januari 2018 is zij de voorzitter van de stichting. Ze verving Alma Moekotte. Ze woont in Utrecht en zit in haar laatste jaar Geneeskunde. Ze verwacht na haar studie door te gaan in Oogheelkunde.
Haar grootste passie is reizen en het ontdekken van nieuwe culturen. Zo is ze ook op het idee gekomen om zich in te zetten voor minderheidsgroepen. Toen ze zestien jaar was is ze alleen naar het zuiden van India getrokken om daar medisch vrijwilligerswerk te doen. Twee jaar later heeft ze dat ook in Tanzania gedaan. Mede door haar buitenlandse ervaringen en medische achtergrond is ze geïnspireerd geraakt om zich in te zetten voor Afrikaanse mensen met Albinisme.


Maaike Vanderschuren – Penningmeester

foto (1)Maaike is sinds begin 2016 penningmeester van Stichting Afrikaanse Albino’s. Ze wil na haar studie Geneeskunde in Utrecht graag kinderarts worden. Na haar reizen naar Tanzania in 2007 en naar Zuid Afrika in 2014 is haar liefde voor Afrika alleen maar sterker geworden. Maaike is dan ook blij dat ze zich als penningmeester in kan zetten voor albino’s in Afrika.
Het combineren van de bestuursfunctie met haar studie en haar hobbies, is een uitdaging die de 24-jarige Maaike graag aangaat! In haar vrije tijd houdt ze zich bezig met muziek en met reizen.


Julia Klapwijk – Secretaris

Julia is sinds eind 2016 de secretaris van Stichting Afrikaanse Albino’s. Ze is een vijfdejaars geneeskundestudent, die na haar studie graag als tropenarts zou willen werken.
Een van haar grote hobby’s is reizen naar (onbekende) landen om daar de mensen en de cultuur te leren kennen door er te werken, bij gastgezinnen te wonen en de taal te leren. Julia is veel in Centraal- en Zuid-Amerika geweest en is in 2016 voor een co-schap naar Tanzania geweest, waar zij ook langs enkele projecten van de stichting is geweest. Na de levensverhalen van enkele albino’s gehoord te hebben en de huidproblemen gezien te hebben, is zij extra gemotiveerd om aan de slag te gaan als secretaris en via de stichting hen te helpen.